TopLeaguelogo
 • Kabuto Anoku NTT Communications Shining Arcs Kabuto
  Anoku
 • Ryo Miura NTT Communications Shining Arcs Ryo
  Miura
 • Shinsuke
  Ono
 • Hiroyuki
  Mezaki
 • Willie
  Britz
 • Masataka Tsuruya NTT Communications Shining Arcs Masataka
  Tsuruya
 • Shohei Kin NTT Communications Shining Arcs Shohei
  Kin
 • Amanaki
  Lelei Mafi
 • Hiraku Tomoigawa NTT Communications Shining Arcs Hiraku
  Tomoigawa
 • Junpei Ogura NTT Communications Shining Arcs Jumpei
  Ogura
 • Kazushi
  Hano
 • Elton
  Jantjies
 • Takuya Ishibashi NTT Communications Shining Arcs Takuya
  Ishibashi
 • Ryo Tsuruda NTT Communications Shining Arcs Ryo
  Tsuruda
 • Yusuke Ogawa NTT Communications Shining Arcs Yusuke
  Ogawa
 • Suguru Igarashi Canon Eagles Suguru
  Igarashi
 • Yusuke Niwai Canon Eagles Yusuke
  Niwai
 • Yasuo
  Yamaji
 • Suguru
  Hidaka
 • Samuela Anise Canon Eagles Samuela
  Anise
 • Ryota Suginaga Canon Eagles Ryota
  Suginaga
 • Naoto Shimada Canon Eagles Naoto
  Shimada
 • Adam
  Thomson
 • Takeru
  Fukui
 • JC
  Roos
 • Tokiro
  Harada
 • Ryohei
  Mitomo
 • Tim
  Bennetts
 • Kosuke
  Hashino
 • Willie
  Le Roux
Starting 15
Kabuto Anoku NTT Communications Shining Arcs Kabuto
Anoku
Loosehead Prop Suguru Igarashi Canon Eagles Suguru
Igarashi
Ryo Miura NTT Communications Shining Arcs Ryo
Miura
Hooker Yusuke Niwai Canon Eagles Yusuke
Niwai
Shinsuke
Ono
Tighthead Prop Yasuo
Yamaji
Hiroyuki
Mezaki
No 4 Lock Suguru
Hidaka
Willie
Britz
No 5 Lock Samuela Anise Canon Eagles Samuela
Anise
Masataka Tsuruya NTT Communications Shining Arcs Masataka
Tsuruya
Blindside Flanker Ryota Suginaga Canon Eagles Ryota
Suginaga
Shohei Kin NTT Communications Shining Arcs Shohei
Kin
Openside Flanker Naoto Shimada Canon Eagles Naoto
Shimada
Amanaki
Lelei Mafi
No. 8 Adam
Thomson
Hiraku Tomoigawa NTT Communications Shining Arcs Hiraku
Tomoigawa
Scrum Half Takeru
Fukui
Junpei Ogura NTT Communications Shining Arcs Jumpei
Ogura
Fly Half JC
Roos
Kazushi
Hano
Left Wing Tokiro
Harada
Elton
Jantjies
Inside Centre Ryohei
Mitomo
Takuya Ishibashi NTT Communications Shining Arcs Takuya
Ishibashi
Outside Centre Tim
Bennetts
Ryo Tsuruda NTT Communications Shining Arcs Ryo
Tsuruda
Right Wing Kosuke
Hashino
Yusuke Ogawa NTT Communications Shining Arcs Yusuke
Ogawa
Fullback Willie
Le Roux
Substitutes
Naoto Tanemoto NTT Communications Shining Arcs Naoto
Tanemoto
Daisuke
Kaneko
Ryutaro Ueda NTT Communications Shining Arcs Ryutaro
Ueda
Mitsugu
Yamamoto
Naoyuki Narayama NTT Communications Shining Arcs Naoyuki
Narayama
Murphy
Leilua
Daisuke Kurihara NTT Communications Shining Arcs Daisuke
Kurihara
Takashi Kikutani Canon Eagles Takashi
Kikutani
Rahboni Warren-Vosayaco NTT Communications Shining Arcs Rahboni
Warren-Vosayaco
Corey
Thomas
Hayato Nishibashi NTT Communications Shining Arcs Hayato
Nishibashi
Yuya
Noguchi
Brackin Karauria-Henry NTT Communications Shining Arcs Brackin
Karauria-Henry
Naoki
Moriya
Kouichirou Kikuchi NTT Communications Shining Arcs Kouichirou
Kikuchi
Michael
Bond