Tatsuro Konno rugby player
Tatsuro Konno rugby player

Tatsuro Konno

28th Nov 1986 1.90m/105kg No 4 Lock

Career

Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay
No 4 Lock
2017 - 2022