download
 • Sunao Takizawa NEC Green Rockets Sunao
  Takizawa
 • Yosuke Usui NEC Green Rockets Yosuke
  Usui
 • Hikaru Tanaka NEC Green Rockets Hikaru
  Tanaka
 • Yoshiya Hosoda NEC Green Rockets Yoshiya
  Hosoda
 • Taku Hirosawa NEC Green Rockets Taku
  Hirosawa
 • Scott Higginbotham NEC Green Rockets Scott
  Higginbotham
 • Ryoi Kamei NEC Green Rockets Ryoi
  Kamei
 • George Risale NEC Green Rockets George
  Risale
 • Daiki
  Nakajima
 • Stephen
  Donald
 • Ryuta
  Iiyama
 • Yosuke Morita NEC Green Rockets Yosuke
  Morita
 • Maretino Nemani NEC Green Rockets Maretino
  Nemani
 • Yuki Miyamae NEC Green Rockets Yuki
  Miyamae
 • Hiromasa Yoshihiro NEC Green Rockets Hiromasa
  Yoshihiro
 • Yuichi
  Hisadomi
 • Hirokawa
  Mitsuru
 • Reiko
  Murakami
 • Yuta
  Kasahara
 • Liaki
  Moli
 • Ash
  Parker
 • Tsuyoshi
  Murata
 • Nili
  Latu
 • Norifumi
  Hashimoto
 • Hayden
  Cripps
 • Kazuto
  Ozawa
 • Augustine
  Pulu
 • Yuta
  Matsui
 • Jeong Yeonsik Hino Red Dolphins Jeong
  Yeonsik
 • Shinji
  Nakazono
Starting 15
Sunao Takizawa NEC Green Rockets Sunao
Takizawa
Loosehead Prop Yuichi
Hisadomi
Yosuke Usui NEC Green Rockets Yosuke
Usui
Hooker Hirokawa
Mitsuru
Hikaru Tanaka NEC Green Rockets Hikaru
Tanaka
Tighthead Prop Reiko
Murakami
Yoshiya Hosoda NEC Green Rockets Yoshiya
Hosoda
No 4 Lock Yuta
Kasahara
Taku Hirosawa NEC Green Rockets Taku
Hirosawa
No 5 Lock Liaki
Moli
Scott Higginbotham NEC Green Rockets Scott
Higginbotham
Blindside Flanker Ash
Parker
Ryoi Kamei NEC Green Rockets Ryoi
Kamei
Openside Flanker Tsuyoshi
Murata
George Risale NEC Green Rockets George
Risale
No. 8 Nili
Latu
Daiki
Nakajima
Scrum Half Norifumi
Hashimoto
Stephen
Donald
Fly Half Hayden
Cripps
Ryuta
Iiyama
Left Wing Kazuto
Ozawa
Yosuke Morita NEC Green Rockets Yosuke
Morita
Inside Centre Augustine
Pulu
Maretino Nemani NEC Green Rockets Maretino
Nemani
Outside Centre Yuta
Matsui
Yuki Miyamae NEC Green Rockets Yuki
Miyamae
Right Wing Jeong Yeonsik Hino Red Dolphins Jeong
Yeonsik
Hiromasa Yoshihiro NEC Green Rockets Hiromasa
Yoshihiro
Fullback Shinji
Nakazono
Substitutes
Shin Kawamura NEC Green Rockets Shin
Kawamura
Yuki
Go
Mao Enoki NEC Green Rockets Mao
Enoki
Kazushi
Nakamura
Takahiro Doi NEC Green Rockets Takahiro
Doi
Kenichi
Hirose
Sanaila Waqa NEC Green Rockets Sanaila
Waqa
Nobuyoshi
Arai
Tatsuru Owada NEC Green Rockets Tatsuru
Owada
Ryosuke
Chifu
Keisuke Yamada NEC Green Rockets Keisuke
Yamada
Shigeyoshi
Shikayama
Derek
Carpenter
Masayoshi
Takezawa
Koichi Matsura NEC Green Rockets Koichi
Matsura
Gillies
Kaka