download
 • Ryutaro Ueda NTT Communications Shining Arcs Ryutaro
  Ueda
 • Ryo Miura NTT Communications Shining Arcs Ryo
  Miura
 • Rui Sannomiya NTT Communications Shining Arcs Rui
  Sannomiya
 • Shingo Nakashima NTT Communications Shining Arcs Shingo
  Nakashima
 • Isaac Ross NTT Communications Shining Arcs Isaac
  Ross
 • Willie Britz NTT Communications Shining Arcs Willie
  Britz
 • Shohei Kin NTT Communications Shining Arcs Shohei
  Kin
 • Rahboni Warren-Vosayaco NTT Communications Shining Arcs Rahboni
  Warren-Vosayaco
 • Ryo Tsuruda NTT Communications Shining Arcs Ryo
  Tsuruda
 • Garth
  April
 • Kai
  Ishii
 • Takuya Ishibashi NTT Communications Shining Arcs Takuya
  Ishibashi
 • Shane Gates NTT Communications Shining Arcs Shane
  Gates
 • Kazushi Hano NTT Communications Shining Arcs Kazushi
  Hano
 • Jumpei Ogura NTT Communications Shining Arcs Jumpei
  Ogura
 • Masakazu
  Nagano
 • Yuki
  Go
 • Pauliasi
  Manu
 • Yuta
  Kasahara
 • Ash
  Parker
 • Takehiro Nishimura Hino Red Dolphins Takehiro
  Nishimura
 • Tetsuhiro
  Fujita
 • Nili
  Latu
 • Augustine
  Pulu
 • Hayden
  Cripps
 • Kazuto
  Ozawa
 • Yasuki
  Hayashi
 • Masayoshi
  Takezawa
 • Jeong Yeonsik Hino Red Dolphins Jeong
  Yeonsik
 • Shinji
  Nakazono
Starting 15
Ryutaro Ueda NTT Communications Shining Arcs Ryutaro
Ueda
Loosehead Prop Masakazu
Nagano
Ryo Miura NTT Communications Shining Arcs Ryo
Miura
Hooker Yuki
Go
Rui Sannomiya NTT Communications Shining Arcs Rui
Sannomiya
Tighthead Prop Pauliasi
Manu
Shingo Nakashima NTT Communications Shining Arcs Shingo
Nakashima
No 4 Lock Yuta
Kasahara
Isaac Ross NTT Communications Shining Arcs Isaac
Ross
No 5 Lock Ash
Parker
Willie Britz NTT Communications Shining Arcs Willie
Britz
Blindside Flanker Takehiro Nishimura Hino Red Dolphins Takehiro
Nishimura
Shohei Kin NTT Communications Shining Arcs Shohei
Kin
Openside Flanker Tetsuhiro
Fujita
Rahboni Warren-Vosayaco NTT Communications Shining Arcs Rahboni
Warren-Vosayaco
No. 8 Nili
Latu
Ryo Tsuruda NTT Communications Shining Arcs Ryo
Tsuruda
Scrum Half Augustine
Pulu
Garth
April
Fly Half Hayden
Cripps
Kai
Ishii
Left Wing Kazuto
Ozawa
Takuya Ishibashi NTT Communications Shining Arcs Takuya
Ishibashi
Inside Centre Yasuki
Hayashi
Shane Gates NTT Communications Shining Arcs Shane
Gates
Outside Centre Masayoshi
Takezawa
Kazushi Hano NTT Communications Shining Arcs Kazushi
Hano
Right Wing Jeong Yeonsik Hino Red Dolphins Jeong
Yeonsik
Jumpei Ogura NTT Communications Shining Arcs Jumpei
Ogura
Fullback Shinji
Nakazono
Substitutes
Takayoshi Haku NTT Communications Shining Arcs Takayoshi
Haku
Hirokawa
Mitsuru
Kabuto Anoku NTT Communications Shining Arcs Kabuto
Anoku
Yuichi
Hisadomi
Murphy Leilua NTT Communications Shining Arcs Murphy
Leilua
Reiko
Murakami
Masataka Tsuruya NTT Communications Shining Arcs Masataka
Tsuruya
Takehiro
Kimura
Daisuke Kurihara NTT Communications Shining Arcs Daisuke
Kurihara
Ryosuke
Chifu
Robert
Kruger
Norifumi
Hashimoto
Atsushi Yumoto NTT Communications Shining Arcs Atsushi
Yumoto
Yuta
Matsui
Yuki
Ikeda
Gillies
Kaka