Mitsuhisa Goto rugby player
Mitsuhisa Goto rugby player

Mitsuhisa Goto

5th Apr 1985 1.73m/102kg Hooker

Career

Spears Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay
Hooker
2016 - 2022