Fa'atoina Autagavia rugby player
Fa'atoina Autagavia rugby player

Fa'atoina Autagavia

19th Oct 1988 1.83m/86kg Fullback

Career

image USON Nevers
Fullback
2017 - present