So'otala Fa'aso'o rugby player
So'otala Fa'aso'o rugby player

So'otala Fa'aso'o

2nd Oct 1994 1.95m/117kg No. 8