Tokyo 2020 Logo
18'
Yoshikazu Fujita
Conversion
17'
Chihito Matsui
Try
16'
Nathan Hirayama
Conversion
15'
Justin Douglas
Try
14'
Nathan Hirayama
Missed Conversion
13'
Phil Berna
Try
12'
Nathan Hirayama
Missed Conversion
11'
Connor Braid
Try
10'
Yoshikazu Fujita
Missed Conversion
9'
Kazushi Hano
Try
8'
Nathan Hirayama
Conversion
7'
Theo Sauder
Try
6'
Jose Coyickal Seru
Yellow Card
5'
Nathan Hirayama
Missed Conversion
4'
Connor Braid
Try
3'
Nathan Hirayama
Conversion
2'
Connor Braid
Try