top pea
 • Hisateru Hirashima Kobe Kobelco Steelers Hisateru
  Hirashima
 • Takeshi Kizu Kobe Kobelco Steelers Takeshi
  Kizu
 • Hiroshi Yamashita Kobe Kobelco Steelers Hiroshi
  Yamashita
 • Shoji Ito Kobe Kobelco Steelers Shoji
  Ito
 • Ryuta Yasui Kobe Kobelco Steelers Ryuta
  Yasui
 • Daiki Hashimoto Kobe Kobelco Steelers Daiki
  Hashimoto
 • Yuho Ashiya Kobe Kobelco Steelers Yuho
  Ashiya
 • Matt Vant Leven Kobe Kobelco Steelers Matt
  Vant Leven
 • Andrew Ellis Kobe Kobelco Steelers Andrew
  Ellis
 • Ryohei Yamanaka Kobe Kobelco Steelers Ryohei
  Yamanaka
 • Yoshikazu Ohashi Kobe Kobelco Steelers Yoshikazu
  Ohashi
 • Issei Shige Kobe Kobelco Steelers Issei
  Shige
 • Adam Ashley-Cooper Kobe Kobelco Steelers Adam
  Ashley-Cooper
 • Fraser Anderson Kobe Kobelco Steelers Fraser
  Anderson
 • Akihiro
  Shimizu
 • Keita Inagaki Panasonic Wild Knights Keita
  Inagaki
 • Shota Horie Panasonic Wild Knights Shota
  Horie
 • Vatuvei
  Sione
 • Sam Wykes Panasonic Wild Knights Sam
  Wykes
 • Daniel Heenan Panasonic Wild Knights Daniel
  Heenan
 • Ryota Hasegawa Panasonic Wild Knights Ryota
  Hasegawa
 • David Pocock Panasonic Wild Knights David
  Pocock
 • Ben Gunther Panasonic Wild Knights Ben
  Gunther
 • Fumiaki Tanaka Panasonic Wild Knights Fumiaki
  Tanaka
 • Berrick Barnes Panasonic Wild Knights Berrick
  Barnes
 • Kenki Fukuoka Panasonic Wild Knights Kenki
  Fukuoka
 • Rikiya Matsuda Panasonic Wild Knights Rikiya
  Matsuda
 • Yasataka Sasakura Panasonic Wild Knights Yasataka
  Sasakura
 • Akihito Yamada Panasonic Wild Knights Akihito
  Yamada
 • Keisuke Moriya Panasonic Wild Knights Keisuke
  Moriya
Starting 15
Hisateru Hirashima Kobe Kobelco Steelers Hisateru
Hirashima
Loosehead Prop Keita Inagaki Panasonic Wild Knights Keita
Inagaki
Takeshi Kizu Kobe Kobelco Steelers Takeshi
Kizu
Hooker Shota Horie Panasonic Wild Knights Shota
Horie
Hiroshi Yamashita Kobe Kobelco Steelers Hiroshi
Yamashita
Tighthead Prop Vatuvei
Sione
Shoji Ito Kobe Kobelco Steelers Shoji
Ito
No 4 Lock Sam Wykes Panasonic Wild Knights Sam
Wykes
Ryuta Yasui Kobe Kobelco Steelers Ryuta
Yasui
No 5 Lock Daniel Heenan Panasonic Wild Knights Daniel
Heenan
Daiki Hashimoto Kobe Kobelco Steelers Daiki
Hashimoto
Blindside Flanker Ryota Hasegawa Panasonic Wild Knights Ryota
Hasegawa
Yuho Ashiya Kobe Kobelco Steelers Yuho
Ashiya
Openside Flanker David Pocock Panasonic Wild Knights David
Pocock
Matt Vant Leven Kobe Kobelco Steelers Matt
Vant Leven
No. 8 Ben Gunther Panasonic Wild Knights Ben
Gunther
Andrew Ellis Kobe Kobelco Steelers Andrew
Ellis
Scrum Half Fumiaki Tanaka Panasonic Wild Knights Fumiaki
Tanaka
Ryohei Yamanaka Kobe Kobelco Steelers Ryohei
Yamanaka
Fly Half Berrick Barnes Panasonic Wild Knights Berrick
Barnes
Yoshikazu Ohashi Kobe Kobelco Steelers Yoshikazu
Ohashi
Left Wing Kenki Fukuoka Panasonic Wild Knights Kenki
Fukuoka
Issei Shige Kobe Kobelco Steelers Issei
Shige
Inside Centre Rikiya Matsuda Panasonic Wild Knights Rikiya
Matsuda
Adam Ashley-Cooper Kobe Kobelco Steelers Adam
Ashley-Cooper
Outside Centre Yasataka Sasakura Panasonic Wild Knights Yasataka
Sasakura
Fraser Anderson Kobe Kobelco Steelers Fraser
Anderson
Right Wing Akihito Yamada Panasonic Wild Knights Akihito
Yamada
Akihiro
Shimizu
Fullback Keisuke Moriya Panasonic Wild Knights Keisuke
Moriya
Substitutes
Tateo Kanai Kobe Kobelco Steelers Tateo
Kanai
Atsushi Sakate Panasonic Wild Knights Atsushi
Sakate
Motoki Yamazaki Kobe Kobelco Steelers Motoki
Yamazaki
Matthew
Mafi
Takayuki Watanabe Kobe Kobelco Steelers Takayuki
Watanabe
Shohei Hirano Panasonic Wild Knights Shohei
Hirano
Andries Bekker Kobe Kobelco Steelers Andries
Bekker
Kotaro Yatabe Panasonic Wild Knights Kotaro
Yatabe
Itaru Taniguchi Kobe Kobelco Steelers Itaru
Taniguchi
Shunsuke Nunomaki Panasonic Wild Knights Shunsuke
Nunomaki
Ryang Jongchu Kobe Kobelco Steelers Ryang
Jongchu
Keisuke Uchida Panasonic Wild Knights Keisuke
Uchida
Shintaro Hayashi Kobe Kobelco Steelers Shintaro
Hayashi
Takuya Yamasawa Panasonic Wild Knights Takuya
Yamasawa
Tonisio Vaifu Kobe Kobelco Steelers Tonisio
Vaifu
Digby Ioane Panasonic Wild Knights Digby
Ioane