image1
16'
Gavin Lowe
Conversion
16'
Kaleem Barreto
Try
14'
Katsuyuki Sakai
Conversion
14'
Yoshikazu Fujita
Try
11'
Gavin Lowe
Missed Conversion
11'
Max McFarland
Try
9'
Gavin Lowe
Missed Conversion
9'
Glenn Bryce
Try
7'
Katsuyuki Sakai
Conversion
7'
Michael Toloke
Try
5'
Katsuyuki Sakai
Conversion
5'
Kameli Soejima
Try
2'
Gavin Lowe
Missed Conversion
2'
Max McFarland
Try