Tatsuki Tomuro rugby player
Tatsuki Tomuro rugby player

Tatsuki Tomuro

9th Sep 1994 1.76m/86kg Outside Centre

Career

wild Saitama Wild Knights
Outside Centre
2021 - 2022