ProD2Logo
 • Anthony Aleo Valence Romans Anthony
  Aleo
 • Dorian Marco-Pena Valence Romans Dorian
  Marco-Pena
 • Gareth Milasinovich Valence Romans Gareth
  Milasinovich
 • Ryan McCauley Valence Romans Ryan
  McCauley
 • Yassine Maamry Valence Romans Yassine
  Maamry
 • Axel Bruchet Valence Romans Axel
  Bruchet
 • Thembelani Bholi Valence Romans Thembelani
  Bholi
 • Ioane Iashagashvili Valence Romans Ioane
  Iashagashvili
 • Leopold Dupas Valence Romans Leopold
  Dupas
 • Lucas Meret Valence Romans Lucas
  Meret
 • Mosese Mawalu Valence Romans Mosese
  Mawalu
 • Ben Neiceru Valence Romans Ben
  Neiceru
 • Anatole Pauvert Valence Romans Anatole
  Pauvert
 • Adam Vargas Valence Romans Adam
  Vargas
 • George Worth Valence Romans George
  Worth
 • Thibaud Drean Dax Thibaud
  Drean
 • Maxime Delonca Dax Maxime
  Delonca
 • David Lolohea Dax David
  Lolohea
 • Mattieu Bidau Dax Mattieu
  Bidau
 • Matthew Luamanu Dax Matthew
  Luamanu
 • Jean-Baptiste Barrere Dax Jean-Baptiste
  Barrere
 • Théo Trémeau Dax Théo
  Trémeau
 • Sam Wasley Dax Sam
  Wasley
 • Paul Ravier Dax Paul
  Ravier
 • Romuald Seguy Dax Romuald
  Seguy
 • Jope Nasrara Dax Jope
  Nasrara
 • Alex McHenry Dax Alex
  McHenry
 • Hugo Fourquet Dax Hugo
  Fourquet
 • Theo Gatelier Dax Theo
  Gatelier
 • Maxime Oltmann Dax Maxime
  Oltmann
Starting 15
Anthony Aleo Valence Romans Anthony
Aleo
Loosehead Prop Thibaud Drean Dax Thibaud
Drean
Dorian Marco-Pena Valence Romans Dorian
Marco-Pena
Hooker Maxime Delonca Dax Maxime
Delonca
Gareth Milasinovich Valence Romans Gareth
Milasinovich
Tighthead Prop David Lolohea Dax David
Lolohea
Ryan McCauley Valence Romans Ryan
McCauley
No 4 Lock Mattieu Bidau Dax Mattieu
Bidau
Yassine Maamry Valence Romans Yassine
Maamry
No 5 Lock Matthew Luamanu Dax Matthew
Luamanu
Axel Bruchet Valence Romans Axel
Bruchet
Blindside Flanker Jean-Baptiste Barrere Dax Jean-Baptiste
Barrere
Thembelani Bholi Valence Romans Thembelani
Bholi
Openside Flanker Théo Trémeau Dax Théo
Trémeau
Ioane Iashagashvili Valence Romans Ioane
Iashagashvili
No. 8 Sam Wasley Dax Sam
Wasley
Leopold Dupas Valence Romans Leopold
Dupas
Scrum Half Paul Ravier Dax Paul
Ravier
Lucas Meret Valence Romans Lucas
Meret
Fly Half Romuald Seguy Dax Romuald
Seguy
Mosese Mawalu Valence Romans Mosese
Mawalu
Left Wing Jope Nasrara Dax Jope
Nasrara
Ben Neiceru Valence Romans Ben
Neiceru
Inside Centre Alex McHenry Dax Alex
McHenry
Anatole Pauvert Valence Romans Anatole
Pauvert
Outside Centre Hugo Fourquet Dax Hugo
Fourquet
Adam Vargas Valence Romans Adam
Vargas
Right Wing Theo Gatelier Dax Theo
Gatelier
George Worth Valence Romans George
Worth
Fullback Maxime Oltmann Dax Maxime
Oltmann
Substitutes
Cyril Deligny Valence Romans Cyril
Deligny
Elvis Levi Dax Elvis
Levi
Andréa Pontanier Valence Romans Andréa
Pontanier
Faitotoa Asa Dax Faitotoa
Asa
Florian Goumat Valence Romans Florian
Goumat
Etienne Loiret Dax Etienne
Loiret
Loan Real Valence Romans Loan
Real
Ratu Nacika Dax Ratu
Nacika
Thomas Lhusero Valence Romans Thomas
Lhusero
Simon Garrouteigt Dax Simon
Garrouteigt
Joris Moura Valence Romans Joris
Moura
Hugo Cerisier Dax Hugo
Cerisier
Matthew Guillomot Valence Romans Matthew
Guillomot
Bastien Daguerre Dax Bastien
Daguerre
Chris Talakai Valence Romans Chris
Talakai
Nephi Leatigaga Dax Nephi
Leatigaga