image
 • Kazuma Nishi Black Rams Tokyo Kazuma
  Nishi
 • Hinata Takei Black Rams Tokyo Hinata
  Takei
 • Shohei Oyama Black Rams Tokyo Shohei
  Oyama
 • Michael Stolberg Black Rams Tokyo Michael
  Stolberg
 • Amato Fakatava Black Rams Tokyo Amato
  Fakatava
 • Brodi McCurran Black Rams Tokyo Brodi
  McCurran
 • Shuhei Matsuhashi Black Rams Tokyo Shuhei
  Matsuhashi
 • Nathan Hughes Black Rams Tokyo Nathan
  Hughes
 • Toshiya Takahashi Black Rams Tokyo Toshiya
  Takahashi
 • Isaac Lucas Black Rams Tokyo Isaac
  Lucas
 • Netani Vakayalia Black Rams Tokyo Netani
  Vakayalia
 • Hadleigh Parkes Black Rams Tokyo Hadleigh
  Parkes
 • Yuki Ikeda Black Rams Tokyo Yuki
  Ikeda
 • Siope Lolo Tavo Black Rams Tokyo Siope Lolo
  Tavo
 • Matt McGahan Black Rams Tokyo Matt
  McGahan
 • Kota Kaishi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kota
  Kaishi
 • Dane Coles Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Dane
  Coles
 • Shoya Matsunami Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Shoya
  Matsunami
 • Uwe Helu Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Uwe
  Helu
 • David Bulbring Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay David
  Bulbring
 • Lappies Labuschagne Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Lappies
  Labuschagne
 • Takeo Suenaga Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Takeo
  Suenaga
 • Faulua Makisi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Faulua
  Makisi
 • Shinobu Fujiwara Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Shinobu
  Fujiwara
 • Harumichi Tatekawa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Harumichi
  Tatekawa
 • Haruto Kida Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Haruto
  Kida
 • Rikus Pretorius Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Rikus
  Pretorius
 • Sione Teaupa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Sione
  Teaupa
 • Koga Nezuka Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Koga
  Nezuka
 • Gerhard van den Heever Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Gerhard
  van den Heever
Starting 15
Kazuma Nishi Black Rams Tokyo Kazuma
Nishi
Loosehead Prop Kota Kaishi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kota
Kaishi
Hinata Takei Black Rams Tokyo Hinata
Takei
Hooker Dane Coles Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Dane
Coles
Shohei Oyama Black Rams Tokyo Shohei
Oyama
Tighthead Prop Shoya Matsunami Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Shoya
Matsunami
Michael Stolberg Black Rams Tokyo Michael
Stolberg
No 4 Lock Uwe Helu Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Uwe
Helu
Amato Fakatava Black Rams Tokyo Amato
Fakatava
No 5 Lock David Bulbring Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay David
Bulbring
Brodi McCurran Black Rams Tokyo Brodi
McCurran
Blindside Flanker Lappies Labuschagne Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Lappies
Labuschagne
Shuhei Matsuhashi Black Rams Tokyo Shuhei
Matsuhashi
Openside Flanker Takeo Suenaga Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Takeo
Suenaga
Nathan Hughes Black Rams Tokyo Nathan
Hughes
No. 8 Faulua Makisi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Faulua
Makisi
Toshiya Takahashi Black Rams Tokyo Toshiya
Takahashi
Scrum Half Shinobu Fujiwara Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Shinobu
Fujiwara
Isaac Lucas Black Rams Tokyo Isaac
Lucas
Fly Half Harumichi Tatekawa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Harumichi
Tatekawa
Netani Vakayalia Black Rams Tokyo Netani
Vakayalia
Left Wing Haruto Kida Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Haruto
Kida
Hadleigh Parkes Black Rams Tokyo Hadleigh
Parkes
Inside Centre Rikus Pretorius Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Rikus
Pretorius
Yuki Ikeda Black Rams Tokyo Yuki
Ikeda
Outside Centre Sione Teaupa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Sione
Teaupa
Siope Lolo Tavo Black Rams Tokyo Siope Lolo
Tavo
Right Wing Koga Nezuka Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Koga
Nezuka
Matt McGahan Black Rams Tokyo Matt
McGahan
Fullback Gerhard van den Heever Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Gerhard
van den Heever
Substitutes
Ko Sato Black Rams Tokyo Ko
Sato
Schalk Erasmus Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Schalk
Erasmus
Kosei Nakamura Black Rams Tokyo Kosei
Nakamura
Yota Kamimori Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Yota
Kamimori
Taichi Chiba Black Rams Tokyo Taichi
Chiba
Satoshi Saita Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Satoshi
Saita
Joshua Goodhue Black Rams Tokyo Joshua
Goodhue
Ruan Botha Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Ruan
Botha
Otoya Kihara Black Rams Tokyo Otoya
Kihara
Finau Tupa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Finau
Tupa
Takanobu Minami Black Rams Tokyo Takanobu
Minami
Tomoki Kishioka Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Tomoki
Kishioka
Yuta Kurihara Black Rams Tokyo Yuta
Kurihara
Halatoa Vailea Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Halatoa
Vailea
Semisi Tupou Black Rams Tokyo Semisi
Tupou
Kim Suryug Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kim
Suryug