image

Nobuyoshi
Arai

Openside Flanker
 • Jul 13, 1989
 • 1.79m
 • 112kg
Bio

Ryosuke
Chifu

No. 8
 • Mar 2, 1989
 • 1.82m
 • 100kg
Bio

Hayden
Cripps

Fly Half
 • Oct 30, 1990
 • 1.77m
 • 82kg
Bio

Joel
Everson

No 4 Lock
 • Mar 9, 1990
 • 2.04m
 • 118kg
Bio

Tetsuhiro
Fujita

Openside Flanker
 • Jul 31, 1990
 • 1.75m
 • 90kg
Bio

Yuki
Go

Loosehead Prop
 • Sep 26, 1989
 • 1.74m
 • 99kg
Bio

Norifumi
Hashimoto

Scrum Half
 • Jan 24, 1996
 • 1.64m
 • 70kg
Bio

Yasuki
Hayashi

Outside Centre
 • Apr 26, 1985
 • 1.76m
 • 85kg
Bio

Kenichi
Hirose

Tighthead Prop
 • Mar 31, 1985
 • 1.81m
 • 111kg
Bio

Yuichi
Hisadomi

Loosehead Prop
 • Aug 11, 1978
 • 1.83m
 • 113kg
Bio

Gillies
Kaka

Fullback
 • May 28, 1990
 • 1.87m
 • 90kg
Bio

Yuta
Kasahara

No 4 Lock
 • Sep 30, 1985
 • 1.86m
 • 105kg
Bio

Syo
Kataoka

Outside Centre
 • Dec 30, 1987
 • 1.74m
 • 85kg
Bio

Takehiro
Kimura

No 4 Lock
 • Nov 11, 1992
 • 1.87m
 • 96kg
Bio

Takeshi
Kizu

Hooker
 • Jul 15, 1988
 • 1.83m
 • 114kg
Bio

Hikaru
Kuzure

Hooker
 • Sep 9, 1991
 • 1.80m
 • 110kg
Bio

Nili
Latu

No. 8
 • Feb 19, 1982
 • 1.82m
 • 101kg
Bio

Pauliasi
Manu

Loosehead Prop
 • Dec 23, 1987
 • 1.84m
 • 115kg
Bio

Yuta
Matsui

Inside Centre
 • Mar 7, 1992
 • 1.79m
 • 91kg
Bio

Hirokawa
Mitsuru

Hooker
 • Jul 20, 1985
 • 1.78m
 • 105kg
Bio

Liaki
Moli

No 4 Lock
 • Jan 4, 1990
 • 1.94m
 • 114kg
Bio

Reiko
Murakami

Tighthead Prop
 • Jul 29, 1990
 • 1.73m
 • 106kg
Bio

Tsuyoshi
Murata

Blindside Flanker
 • Dec 15, 1988
 • 1.85m
 • 101kg
Bio

Masakazu
Nagano

Tighthead Prop
 • May 17, 1987
 • 1.82m
 • 111kg
Bio

Kazushi
Nakamura

Loosehead Prop
 • Jun 7, 1994
 • 1.76m
 • 125kg
Bio

Shinji
Nakazono

Left Wing
 • Jan 11, 1986
 • 1.71m
 • 77kg
Bio

Takehiro
Nishimura

Blindside Flanker
 • Sep 23, 1991
 • 1.84m
 • 101kg
Bio

Kazuto
Ozawa

Right Wing
 • Nov 15, 1991
 • 1.73m
 • 80kg
Bio

Ash
Parker

No. 8
 • Nov 1, 1988
 • 1.87m
 • 110kg
Bio

Augustine
Pulu

Scrum Half
 • Jan 4, 1990
 • 1.80m
 • 89kg
Bio

Ryoya
Sakamoto

Inside Centre
 • Jan 21, 1993
 • 1.75m
 • 90kg
Bio

Takamichi
Sasaki

Openside Flanker
 • Oct 30, 1983
 • 1.84m
 • 96kg
Bio

Shigeyoshi
Shikayama

Scrum Half
 • Sep 5, 1990
 • 1.71m
 • 80kg
Bio

Shigenori
Someyama

Fly Half
 • Sep 5, 1990
 • 1.71m
 • 80kg
Bio

Masayoshi
Takezawa

Left Wing
 • May 5, 1995
 • 1.76m
 • 86kg
Bio

Mosesa
Tonga

Outside Centre
 • Apr 5, 1992
 • 1.73m
 • 103kg
Bio

Kakeru
Yamamichi

Scrum Half
 • May 19, 1990
 • 1.70m
 • 80kg
Bio
Jeong Yeonsik Hino Red Dolphins

Jeong
Yeonsik

Outside Centre
 • May 8, 1993
 • 1.83m
 • 82kg
Bio