World7sLogo
 • Henry Hutchison Australia 7's Henry
  Hutchison
 • Tim Clements Australia 7's Tim
  Clements
 • Josh Turner Australia 7's Josh
  Turner
 • Michael Icely Australia 7's Michael
  Icely
 • Hayden Sargeant Australia 7's Hayden
  Sargeant
 • James Turner Australia 7's James
  Turner
 • Dietrich Roache Australia 7's Dietrich
  Roache
 • Ben Dowling Australia 7's Ben
  Dowling
 • Matt Gonzalez Australia 7's Matt
  Gonzalez
 • Nick Malouf Australia 7's Nick
  Malouf
 • Henry Paterson Australia 7's Henry
  Paterson
 • Nathan Lawson Australia 7's Nathan
  Lawson
 • Henry Palmer Australia 7's Henry
  Palmer
 • Madison Hughes USA 7's Madison
  Hughes
 • Joe Schroeder USA 7's Joe
  Schroeder
 • Orrin Bizer USA 7's Orrin
  Bizer
 • Malacchi Esdale USA 7's Malacchi
  Esdale
 • Perry Baker USA 7's Perry
  Baker
 • Lucas Lacamp USA 7's Lucas
  Lacamp
 • Stephen Tomasin USA 7's Stephen
  Tomasin
 • Naima Fuala'au USA 7's Naima
  Fuala'au
 • Marcus Tupuola USA 7's Marcus
  Tupuola
 • Kevon Williams USA 7's Kevon
  Williams
 • Maka Unufe USA 7's Maka
  Unufe
 • Aaron Cummings USA 7's Aaron
  Cummings
 • Ben Pinkelman USA 7's Ben
  Pinkelman
Starting 15
Henry Hutchison Australia 7's Henry
Hutchison
Loosehead Prop Madison Hughes USA 7's Madison
Hughes
Tim Clements Australia 7's Tim
Clements
Hooker Joe Schroeder USA 7's Joe
Schroeder
Josh Turner Australia 7's Josh
Turner
Tighthead Prop Orrin Bizer USA 7's Orrin
Bizer
Michael Icely Australia 7's Michael
Icely
No 4 Lock Malacchi Esdale USA 7's Malacchi
Esdale
Hayden Sargeant Australia 7's Hayden
Sargeant
No 5 Lock Perry Baker USA 7's Perry
Baker
James Turner Australia 7's James
Turner
Blindside Flanker Lucas Lacamp USA 7's Lucas
Lacamp
Dietrich Roache Australia 7's Dietrich
Roache
Openside Flanker Stephen Tomasin USA 7's Stephen
Tomasin
Ben Dowling Australia 7's Ben
Dowling
No. 8 Naima Fuala'au USA 7's Naima
Fuala'au
Matt Gonzalez Australia 7's Matt
Gonzalez
Scrum Half Marcus Tupuola USA 7's Marcus
Tupuola
Nick Malouf Australia 7's Nick
Malouf
Fly Half Kevon Williams USA 7's Kevon
Williams
Henry Paterson Australia 7's Henry
Paterson
Left Wing Maka Unufe USA 7's Maka
Unufe
Nathan Lawson Australia 7's Nathan
Lawson
Inside Centre Aaron Cummings USA 7's Aaron
Cummings
Henry Palmer Australia 7's Henry
Palmer
Outside Centre Ben Pinkelman USA 7's Ben
Pinkelman
Substitutes