image
 • Tatsuhiko Tsurukawa Honda Heat Tatsuhiko
  Tsurukawa
 • Seunghyok Lee Honda Heat Seunghyok
  Lee
 • Katsuyuki Hoshino Honda Heat Katsuyuki
  Hoshino
 • Connor Wihongi Honda Heat Connor
  Wihongi
 • Franco Mostert Honda Heat Franco
  Mostert
 • Ryota Kobayashi Honda Heat Ryota
  Kobayashi
 • Ryo Furuta Honda Heat Ryo
  Furuta
 • Pablo Matera Honda Heat Pablo
  Matera
 • Takuro Hojo Honda Heat Takuro
  Hojo
 • Gwangtee Oh Honda Heat Gwangtee
  Oh
 • Kanta Watanabe Honda Heat Kanta
  Watanabe
 • Fraser Quirk Honda Heat Fraser
  Quirk
 • Dawid Kellerman Honda Heat Dawid
  Kellerman
 • Soki Watanabe Honda Heat Soki
  Watanabe
 • Tom Banks Honda Heat Tom
  Banks
 • Sena Kimura Toshiba Brave Lupus Tokyo Sena
  Kimura
 • Daigo Hashimoto Toshiba Brave Lupus Tokyo Daigo
  Hashimoto
 • Taufa Latu Toshiba Brave Lupus Tokyo Taufa
  Latu
 • Peter-John Steenkamp Toshiba Brave Lupus Tokyo Peter-John
  Steenkamp
 • Jacob Pierce Toshiba Brave Lupus Tokyo Jacob
  Pierce
 • Shohei Ito Toshiba Brave Lupus Tokyo Shohei
  Ito
 • Takeshi Sasaki Toshiba Brave Lupus Tokyo Takeshi
  Sasaki
 • Asaeli Lausii Toshiba Brave Lupus Tokyo Asaeli
  Lausii
 • Kohei Takahashi Toshiba Brave Lupus Tokyo Kohei
  Takahashi
 • Hayata Nakao Toshiba Brave Lupus Tokyo Hayata
  Nakao
 • Yuto Mori Toshiba Brave Lupus Tokyo Yuto
  Mori
 • Taichi Mano Toshiba Brave Lupus Tokyo Taichi
  Mano
 • Seta Tamanivalu Toshiba Brave Lupus Tokyo Seta
  Tamanivalu
 • Jone Naikabula Toshiba Brave Lupus Tokyo Jone
  Naikabula
 • Michael Collins Toshiba Brave Lupus Tokyo Michael
  Collins
Starting 15
Tatsuhiko Tsurukawa Honda Heat Tatsuhiko
Tsurukawa
Loosehead Prop Sena Kimura Toshiba Brave Lupus Tokyo Sena
Kimura
Seunghyok Lee Honda Heat Seunghyok
Lee
Hooker Daigo Hashimoto Toshiba Brave Lupus Tokyo Daigo
Hashimoto
Katsuyuki Hoshino Honda Heat Katsuyuki
Hoshino
Tighthead Prop Taufa Latu Toshiba Brave Lupus Tokyo Taufa
Latu
Connor Wihongi Honda Heat Connor
Wihongi
No 4 Lock Peter-John Steenkamp Toshiba Brave Lupus Tokyo Peter-John
Steenkamp
Franco Mostert Honda Heat Franco
Mostert
No 5 Lock Jacob Pierce Toshiba Brave Lupus Tokyo Jacob
Pierce
Ryota Kobayashi Honda Heat Ryota
Kobayashi
Blindside Flanker Shohei Ito Toshiba Brave Lupus Tokyo Shohei
Ito
Ryo Furuta Honda Heat Ryo
Furuta
Openside Flanker Takeshi Sasaki Toshiba Brave Lupus Tokyo Takeshi
Sasaki
Pablo Matera Honda Heat Pablo
Matera
No. 8 Asaeli Lausii Toshiba Brave Lupus Tokyo Asaeli
Lausii
Takuro Hojo Honda Heat Takuro
Hojo
Scrum Half Kohei Takahashi Toshiba Brave Lupus Tokyo Kohei
Takahashi
Gwangtee Oh Honda Heat Gwangtee
Oh
Fly Half Hayata Nakao Toshiba Brave Lupus Tokyo Hayata
Nakao
Kanta Watanabe Honda Heat Kanta
Watanabe
Left Wing Yuto Mori Toshiba Brave Lupus Tokyo Yuto
Mori
Fraser Quirk Honda Heat Fraser
Quirk
Inside Centre Taichi Mano Toshiba Brave Lupus Tokyo Taichi
Mano
Dawid Kellerman Honda Heat Dawid
Kellerman
Outside Centre Seta Tamanivalu Toshiba Brave Lupus Tokyo Seta
Tamanivalu
Soki Watanabe Honda Heat Soki
Watanabe
Right Wing Jone Naikabula Toshiba Brave Lupus Tokyo Jone
Naikabula
Tom Banks Honda Heat Tom
Banks
Fullback Michael Collins Toshiba Brave Lupus Tokyo Michael
Collins
Substitutes
Koki Hida Honda Heat Koki
Hida
Mamoru Harada Toshiba Brave Lupus Tokyo Mamoru
Harada
Kanato Hirano Honda Heat Kanato
Hirano
Masataka Mikami Toshiba Brave Lupus Tokyo Masataka
Mikami
Matthys Basson Honda Heat Matthys
Basson
Rikyu Yamakawa Toshiba Brave Lupus Tokyo Rikyu
Yamakawa
Yoji Akiyama Honda Heat Yoji
Akiyama
Hiroki Yamamoto Toshiba Brave Lupus Tokyo Hiroki
Yamamoto
Kosuke Hattori Honda Heat Kosuke
Hattori
Michael Leitch Toshiba Brave Lupus Tokyo Michael
Leitch
Taichi Takenaka Honda Heat Taichi
Takenaka
Motoki Tanaka Toshiba Brave Lupus Tokyo Motoki
Tanaka
Yuta Matsuura Honda Heat Yuta
Matsuura
Nicholas McCurran Toshiba Brave Lupus Tokyo Nicholas
McCurran
Waimana Riedlinger-Kapa Honda Heat Waimana
Riedlinger-Kapa
Shohei Toyoshima Toshiba Brave Lupus Tokyo Shohei
Toyoshima