Premier 15s Logo
 • Hannah Botterman Saracens Women Hannah
  Botterman
 • May Campbell Saracens Women May
  Campbell
 • Alex Ellis Saracens Women Alex
  Ellis
 • Sonia Green Saracens Women Sonia
  Green
 • Tamara Taylor Saracens Women Tamara
  Taylor
 • Katie Barnes Saracens Women Katie
  Barnes
 • Katharine Evans Saracens Women Katharine
  Evans
 • Marlie Packer Saracens Women Marlie
  Packer
 • Carly Waters Saracens Women Carly
  Waters
 • Holly Aitchison Saracens Women Holly
  Aitchison
 • Chantelle Miell Saracens Women Chantelle
  Miell
 • Cara Wardle Saracens Women Cara
  Wardle
 • Hannah Casey Saracens Women Hannah
  Casey
 • Rachel Laqeretabua Saracens Women Rachel
  Laqeretabua
 • Ella Wyrwas Saracens Women Ella
  Wyrwas
 • Emily Hunter DMP Durham Sharks Ladies Emily
  Hunter
 • Nic Haynes DMP Durham Sharks Ladies Nic
  Haynes
 • Meg Gardner DMP Durham Sharks Ladies Meg
  Gardner
 • Katie Crute DMP Durham Sharks Ladies Katie
  Crute
 • Kate Smith DMP Durham Sharks Ladies Kate
  Smith
 • Ceri Storer DMP Durham Sharks Ladies Ceri
  Storer
 • Trudy Cowan DMP Durham Sharks Ladies Trudy
  Cowan
 • Jasmine Hazell DMP Durham Sharks Ladies Jasmine
  Hazell
 • Chloe Broom DMP Durham Sharks Ladies Chloe
  Broom
 • Cara Cookland DMP Durham Sharks Ladies Cara
  Cookland
 • Dani Phan DMP Durham Sharks Ladies Dani
  Phan
 • Linzi Taylor DMP Durham Sharks Ladies Linzi
  Taylor
 • M M. T
  Roberts
 • Amy Layzell DMP Durham Sharks Ladies Amy
  Layzell
 • Lauren Torley DMP Durham Sharks Ladies Lauren
  Torley
Starting 15
Hannah Botterman Saracens Women Hannah
Botterman
Loosehead Prop Emily Hunter DMP Durham Sharks Ladies Emily
Hunter
May Campbell Saracens Women May
Campbell
Hooker Nic Haynes DMP Durham Sharks Ladies Nic
Haynes
Alex Ellis Saracens Women Alex
Ellis
Tighthead Prop Meg Gardner DMP Durham Sharks Ladies Meg
Gardner
Sonia Green Saracens Women Sonia
Green
No 4 Lock Katie Crute DMP Durham Sharks Ladies Katie
Crute
Tamara Taylor Saracens Women Tamara
Taylor
No 5 Lock Kate Smith DMP Durham Sharks Ladies Kate
Smith
Katie Barnes Saracens Women Katie
Barnes
Blindside Flanker Ceri Storer DMP Durham Sharks Ladies Ceri
Storer
Katharine Evans Saracens Women Katharine
Evans
Openside Flanker Trudy Cowan DMP Durham Sharks Ladies Trudy
Cowan
Marlie Packer Saracens Women Marlie
Packer
No. 8 Jasmine Hazell DMP Durham Sharks Ladies Jasmine
Hazell
Carly Waters Saracens Women Carly
Waters
Scrum Half Chloe Broom DMP Durham Sharks Ladies Chloe
Broom
Holly Aitchison Saracens Women Holly
Aitchison
Fly Half Cara Cookland DMP Durham Sharks Ladies Cara
Cookland
Chantelle Miell Saracens Women Chantelle
Miell
Left Wing Dani Phan DMP Durham Sharks Ladies Dani
Phan
Cara Wardle Saracens Women Cara
Wardle
Inside Centre Linzi Taylor DMP Durham Sharks Ladies Linzi
Taylor
Hannah Casey Saracens Women Hannah
Casey
Outside Centre M M. T
Roberts
Rachel Laqeretabua Saracens Women Rachel
Laqeretabua
Right Wing Amy Layzell DMP Durham Sharks Ladies Amy
Layzell
Ella Wyrwas Saracens Women Ella
Wyrwas
Fullback Lauren Torley DMP Durham Sharks Ladies Lauren
Torley
Substitutes
Sarah Bebbington Saracens Women Sarah
Bebbington
Ellie Pigford DMP Durham Sharks Ladies Ellie
Pigford
Kelsey Clifford Saracens Women Kelsey
Clifford
Sam Herrick DMP Durham Sharks Ladies Sam
Herrick
Donna Rose Saracens Women Donna
Rose
Grace Trimble DMP Durham Sharks Ladies Grace
Trimble
Cece Gordon-Hill Saracens Women Cece
Gordon-Hill
Charlie Lewis DMP Durham Sharks Ladies Charlie
Lewis
Poppy Cleall Saracens Women Poppy
Cleall
Rosie Inman DMP Durham Sharks Ladies Rosie
Inman
Ellie - Louise
Lennon
Alysha Corrigan Saracens Women Alysha
Corrigan
Charlotte Clapp Saracens Women Charlotte
Clapp