image
 • Takayoshi Mohara Shizuoka Blue Revs Takayoshi
  Mohara
 • Takeshi Hino Shizuoka Blue Revs Takeshi
  Hino
 • Heiichiro Ito Shizuoka Blue Revs Heiichiro
  Ito
 • Eishin Kuwano Shizuoka Blue Revs Eishin
  Kuwano
 • Murray Douglas Shizuoka Blue Revs Murray
  Douglas
 • Yuya Odo Shizuoka Blue Revs Yuya
  Odo
 • Takuma Shoji Shizuoka Blue Revs Takuma
  Shoji
 • Malgene Ilaua Shizuoka Blue Revs Malgene
  Ilaua
 • Bryn Hall Shizuoka Blue Revs Bryn
  Hall
 • Kakeru Okumura Shizuoka Blue Revs Kakeru
  Okumura
 • Malo Tuitama Shizuoka Blue Revs Malo
  Tuitama
 • Sylvian Mahuza Shizuoka Blue Revs Sylvian
  Mahuza
 • Salesi Piutau Shizuoka Blue Revs Salesi
  Piutau
 • Keagan Faria Shizuoka Blue Revs Keagan
  Faria
 • Futo Yamaguchi Shizuoka Blue Revs Futo
  Yamaguchi
 • Kota Kaishi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kota
  Kaishi
 • Dane Coles Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Dane
  Coles
 • Opeti Helu Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Opeti
  Helu
 • Ruan Botha Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Ruan
  Botha
 • David Bulbring Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay David
  Bulbring
 • Lappies Labuschagne Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Lappies
  Labuschagne
 • Takeo Suenaga Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Takeo
  Suenaga
 • Faulua Makisi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Faulua
  Makisi
 • Shinobu Fujiwara Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Shinobu
  Fujiwara
 • Bernard Foley Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Bernard
  Foley
 • Kim Suryug Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kim
  Suryug
 • Harumichi Tatekawa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Harumichi
  Tatekawa
 • Sione Teaupa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Sione
  Teaupa
 • Koga Nezuka Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Koga
  Nezuka
 • Yuhei Shimada Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Yuhei
  Shimada
Starting 15
Takayoshi Mohara Shizuoka Blue Revs Takayoshi
Mohara
Loosehead Prop Kota Kaishi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kota
Kaishi
Takeshi Hino Shizuoka Blue Revs Takeshi
Hino
Hooker Dane Coles Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Dane
Coles
Heiichiro Ito Shizuoka Blue Revs Heiichiro
Ito
Tighthead Prop Opeti Helu Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Opeti
Helu
Eishin Kuwano Shizuoka Blue Revs Eishin
Kuwano
No 4 Lock Ruan Botha Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Ruan
Botha
Murray Douglas Shizuoka Blue Revs Murray
Douglas
No 5 Lock David Bulbring Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay David
Bulbring
Yuya Odo Shizuoka Blue Revs Yuya
Odo
Blindside Flanker Lappies Labuschagne Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Lappies
Labuschagne
Takuma Shoji Shizuoka Blue Revs Takuma
Shoji
Openside Flanker Takeo Suenaga Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Takeo
Suenaga
Malgene Ilaua Shizuoka Blue Revs Malgene
Ilaua
No. 8 Faulua Makisi Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Faulua
Makisi
Bryn Hall Shizuoka Blue Revs Bryn
Hall
Scrum Half Shinobu Fujiwara Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Shinobu
Fujiwara
Kakeru Okumura Shizuoka Blue Revs Kakeru
Okumura
Fly Half Bernard Foley Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Bernard
Foley
Malo Tuitama Shizuoka Blue Revs Malo
Tuitama
Left Wing Kim Suryug Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kim
Suryug
Sylvian Mahuza Shizuoka Blue Revs Sylvian
Mahuza
Inside Centre Harumichi Tatekawa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Harumichi
Tatekawa
Salesi Piutau Shizuoka Blue Revs Salesi
Piutau
Outside Centre Sione Teaupa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Sione
Teaupa
Keagan Faria Shizuoka Blue Revs Keagan
Faria
Right Wing Koga Nezuka Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Koga
Nezuka
Futo Yamaguchi Shizuoka Blue Revs Futo
Yamaguchi
Fullback Yuhei Shimada Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Yuhei
Shimada
Substitutes
Richmond Tongatama Shizuoka Blue Revs Richmond
Tongatama
Hayate Era Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Hayate
Era
Kenta Yamashita Kenta
Yamashita.
Yota Kamimori Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Yota
Kamimori
Sean Vete Shizuoka Blue Revs Sean
Vete
Kengo Kitagawa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Kengo
Kitagawa
Vueti Tupou Shizuoka Blue Revs Vueti
Tupou
JD Schickerling Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay JD
Schickerling
Sione Vuna Shizuoka Blue Revs Sione
Vuna
Finau Tupa Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Finau
Tupa
Richard Goh Jones Shizuoka Blue Revs Richard Goh
Jones
Tomoki Kishioka Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Tomoki
Kishioka
Kodai Okazaki Shizuoka Blue Revs Kodai
Okazaki
Rikus Pretorius Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Rikus
Pretorius
Johnny Fa'auli Shizuoka Blue Revs Johnny
Fa'auli
Halatoa Vailea Kubota Spears Funabashi Tokyo Bay Halatoa
Vailea